PRESSITEADE, 16. märts 2021. a: Maaeluministerium arutas Organic Estoniaga Eesti võimalusi kasvatada maheturu eksporti 500 miljoni euroni

/ Uudis

Möödunud nädalal kohtus maaeluminster Urmas Kruuse Eesti mahetootjaid ühendava Organic Estonia tegevjuhi Krista Kulderknup’ga ja tema meeskonnaga, et arutada mahemajanduse hetkeseisu ning võimalusi kasvatada maheturu eksporti 500 miljoni euroni.

 

 

Organic Estonia tutvustas kohtumisel mahemajanduse eeskujuriigi Taani edutegureid, kus on mahetoidu nõudluse suurendamiseks viidud mahetoit riiklikesse õppeasutustesse ja suurendanud kordades mahetoodete eksporti.

Organic Estonia tegevjuhi Krista Kulderknup’i sõnul on Taanis saavutatu järgimist vääriv, ühtides suurepäraselt Eesti rohelise kuvandiga. Minister lisas, et Organic Estonia seatud eesmärk saavutada 2025. aastaks mahetoodangu ekspordikäibeks 500 miljonit eurot eeldab riigi ja erasektori head koostööd.

Krista Kulderknup tegi ekspordimahu suurendamiseks kolm konkreetseks ettepanekut.
“Kriitilise tähtsusega on mahemajanduse tervikprogrammi tegelik käivitamine, mis aastaid on viibinud. See on küll paberil kokku lepitud, ent reaalsete tegevusteni pole riigi tasandil paraku jõutud,” selgitas Kuldrknup ja lisas: “Mahemajanduse tervikprogramm võimaldaks strateegiliselt käivitada riikliku mahetoidusektori ja luua riigile mahetoidu tootja kuvand, mis on otsene eeldus ekspordimahu suurendamiseks. Meie maine maheriigina on rahvusvaheliselt hääbumas, ent me vajame sellist tuntust täna rohkem kui kunagi varem. Kui me praegu mahesektori elavdamiseks koostööd ei tee, on varsti võimatu oma liidripositsiooni tagasi saada.”

2021. a märtsis liitus Organic Estonia 50-nda liikmena loodustooteid tootev “Tervix” ning märtsikuus tõusis Organic Estonia liikmete käive 100 miljoni euroni. Organic Estonia tegevjuhi sõnul on viimastel aastal liikmete arv oluliselt kasvanud, sest liikmed tunnetavad katusorganisatsiooni vajalikkust nii siseriikliku nõudluse suurendamisel kui ka ekspordivõimaluste avardamisel.

 

 

Organic Estonia on Eesti mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsioon, mis toob liikmelisuse alusel kokku sertifitseeritud mahetoodete ja loodustoodete tootjad.
Organic Estonia liikmete tegevusvaldkonnad on mahetoit ja -toitlustamine, ökoloogilised ja looduslikud farmaatsiatooted, looduskosmeetika ning puhastusvahendid, puidutööstus, bioloogiliste ressursside kasutamine, mahepõllundus, kalandus ning vesiviljelus, ökoloogiline ja terviseturism, orgaanilised tekstiilid ja vill ning muud mahemajanduslikud valdkonnad. Koostöös Maa- Ameti ja Põllumajandus- ja Toiduametiga on loodud esimene “Mahealade kaart”, et jälgida mahaalade 51% saavutamise protsessi.